Τα μέλη μας

Την Ένωση σήμερα αποτελούν 22 πλοιοκτήτριες εταιρίες με ένα συνολικό στόλο 54 ρυμουλκών πλοίων, τα οποία δραστηριοποιούνται σε όλα τα λιμάνια της ελληνικής επικράτειας, τόσο στην ηπειρωτική όσο και στην νησιωτική Ελλάδα καθώς και στην ανοιχτή θάλασσα.

Εκατοντάδες καθημερινές κινήσεις πλοίων στα ελληνικά λιμάνια υποβοηθούνται από τα ρυμουλκά πλοία των μελών μας. Ένας σημαντικός αριθμός του στόλου των μελών μας με τον κατάλληλο εξοπλισμό του παίζει βασικό ρόλο στην πρόληψη, στη διάσωση, στην πυρόσβεση και στη καταπολέμηση θαλάσσιων ρυπάνσεων στο ευαίσθητο περιβάλλον της χώρας μας.    

Δείτε μερικά από τα μέλη μας