Σχετικά με μας

Η Πανελλήνια Ένωση Πλοιοκτητών – Εφοπλιστών Ρυμουλκών & Ναυαγοσωστικών Πλοίων « Άγιος Νικόλαος» ιδρύθηκε το 1996 και λειτουργεί αδιάλειπτα έως σήμερα.

Αποτελεί την ιστορική εξέλιξη 50 ετών και την συνέχεια προηγούμενων Ενώσεων των Πλοιοκτητών Ρυμουλκών Πλοίων, που ιδρύθηκαν από την δεκαετία του 1970 και εκπροσωπεί μικρές και μεγάλες εταιρείες ρυμούλκησης και διάσωσης που δραστηριοποιούνται στα κύρια λιμάνια της χώρας καθώς και στην ανοιχτή θάλασσα.​

Για τις ανάγκες του στόλου των μελών μας απασχολούνται περισσότερα από 350 άτομα στα πλοία μας και περίπου 200 άτομα στα γραφεία των εταιρειών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Κατόπιν εκλογικής διαδικασίας μεταξύ των μελών της Ένωσης και σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται από το Καταστατικό της Ένωσης, το 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από :

 • Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Λυμπουσάκης
 • Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Μακαρόνας
 • Γενικός Γραμματέας: Ιωάννης Ζουμπούλης
 • Ταμίας: Θεόδωρος Βαμβακάρης
 • Μέλη: Γιώργος Γιαννίσης, Ευάγγελος Αυλωνίτης, Θρασύβουλος Σταυριδόπουλος.

Η αποστολή μας

 • Η προαγωγή της ασφάλειας των υπηρεσιών ρυμούλκησης με την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών εργασίας που υιοθετούνται από τα αρμόδια Διεθνή και Περιφερειακά Όργανα.
 • Η προώθηση και η προστασία των συμφερόντων των μελών μας, των οποίων τα πλοία παρέχουν υπηρεσίες ρυμούλκησης και διάσωσης στα πλοία που καταπλέουν στους ελληνικούς λιμένες και στην ανοιχτή θάλασσα.
 • Η εκπροσώπηση των ανωτέρω πλοίων και των πλοιοκτητών τους ενώπιον πάσης  αρχής,  διοικητικής, δικαστικής κ.λ.π. προς υποστήριξη και προώθηση των συμφερόντων των μελών της Ένωσης,
 • Η μελέτη και η προβολή των θεμάτων που αφορούν στον κλάδο και η συνεργασία με οποιοδήποτε πρόσωπο ή αρχή, καθώς και με κάθε συναφές ή μη σωματείο, ένωση, οργάνωση, σύνδεσμο κ.λ.π. για την καλύτερη δυνατή επίλυση κοινών προβλημάτων και την από κοινού αντιμετώπισή τους,
 • Η μελέτη και προαγωγή θεμάτων που αφορούν τόσο στην Ελληνική και Παγκόσμια ναυτιλία όσο και ειδικότερα τα αναφερόμενα στον κλάδο μας,
 • Η διαπραγμάτευση με τις ναυτεργατικές ενώσεις και η συμμετοχή στην κατάρτιση ή τροποποίηση συλλογικών συμβάσεων εργασίας, ή στην επίλυση κάθε σχετικού ζητήματος, καθώς και η εκπροσώπηση των μελών μας ενώπιον πάσης αρχής, ως διαδίκου, 
 • Η συμμετοχή της Ενώσεως στη διαδικασία επίλυσης προβλημάτων που αφορούν στα πλοία των μελών μας.