Δημοσιεύσεις

Ναυπηγεία: Να αρθούν οι μονοπωλιακές καταστάσεις του ΟΛΠ στα απόβλητα επισκευών πλοίων

Συνάντηση του Σ.Ε.ΝΑ.ΒΙ. με τον υπουργό Ναυτιλίας Χρήστος Στυλιανίδη