Επιστολή της ένωσης στον Πρωθυπουργό

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 22/10/2021

Αξιότιμε κε Πρωθυπουργέ,

Καλησπέρα σας και καλή επιτυχία στο έργο σας.

Η Ένωσή μας, η οποία είναι και η μόνη Πανελλήνια Ένωση Πλοιοκτητών και Εφοπλιστών Ρυμουλκών & Ναυαγοσωστικών Πλοίων, επικοινωνεί μαζί σας μέσω της παρούσης επιστολής διότι τα μέλη μας εκφράζουν το παράπονο ότι ο Υπουργός Ναυτιλίας ετοιμάζεται να προωθήσει μια νομοθετική ρύθμιση που δεν θα είναι προς όφελος αλλά σε βάρος του επιχειρηματικού μας Κλάδου.

Συγκεκριμένα, εδώ και καιρό ομάδα πλοιοκτητών του κλάδου, που αποτελεί ξεχωριστή Ένωση, επιδιώκει με κάθε θεμιτό και αθέμιτο μέσο και τρόπο να εκτοπίσει εκτός αγοράς το μεγαλύτερο μέρος των υπόλοιπων πλοιοκτητών, για να ελέγξει έτσι όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς στον κλάδο της παροχής ρυμουλκικών υπηρεσιών, αλλά και στον τομέα παροχής βοήθειας σε πλοία που κινδυνεύουν στη θάλασσα καθ’ οιονδήποτε τρόπο, μέσω ενός ή περισσότερων Κανονισμών, οι οποίοι να εκδοθούν από το αρμόδιο Υπουργείο με πρόσχημα την βελτίωση της ασφάλειας των ρυμουλκικών εργασιών. Στοχεύουν εν ολίγοις να τροποποιήσουν το υφιστάμενο νομικό και κανονιστικό πλαίσιο που αφορα στην παροχή ρυμουλκικών υπηρεσιών και στην παροχή συνδρομής σε κινδυνεύοντα πλοία, με τρόπο αιφνίδιο και με όρους και προϋποθέσεις τεχνικές και οικονομικές που να αποκλείουν τη δυνατότητα στην πλειοψηφία των υπόλοιπων πλοιοκτητών να  εναρμονιστούν έγκαιρα ώστε να παραμείνουν στην αγορά. Όπως αντιλαμβάνεστε αυτή η πρακτική πλήττει άμεσα τον ελεύθερο ανταγωνισμό και τη αυτορρύθμισης της αγοράς, ενώ το Κράτος καθίσταται το νομιμοφανές όχημα για να ελέγξουν την αγορά.

Έτσι, τη στιγμή αυτή έχει συνταχθεί και ετοιμάζεται να σταλεί για την διαδικασία της έκδοσης ένα σχέδιο Π.Δ. με τον Κανονισμό (επισυνάπτεται), το οποίο αποτελεί τροποποίηση προηγούμενου σχεδίου, επί του οποίου είχαμε διατυπώσει εγγράφως σειρά ενστάσεων κατά το στάδιο της διαβούλευσης. Και ενώ οι αρμόδιοι του Υπουργείου Ναυτιλίας μας είχαν δώσει την εντύπωση ότι θα υπάρξει νέος γύρος διαβούλευσης επί των τροποποιήσεων, πληροφορούμεθα ότι προωθείται το συνημμένο προς έκδοση, το οποίο αγνοεί πλήρως τις ενστάσεις μας, και επί του οποίου δεν μας δόθηκε καμία δυνατότητα να εκφράσουμε τις απόψεις μας, αν και έχουμε κάθε έννομο συμφέρον, αφού αφορά αποκλειστικά στον Κλάδο μας.

Πέρα όμως από τον μη ορθό τρόπο με τον οποίο επιχειρείται να προωθηθεί η εν λόγω νομοθετική ρύθμιση,  υπάρχει και μια σειρά από σοβαρότατα προβλήματα που θα προκύψουν για τα λιμάνια και τους χρήστες τους, δηλαδή για τα πλοία και τα φορτία, αν αυτό το ΠΔ προχωρήσει και έρθει σε ισχύ ο Κανονισμός. Συγκεκριμένα:

  1. Εξομοιώνονται ουσιαστικά όλοι οι λιμένες της χώρας και όλες οι λιμενικές εγκαταστάσεις με τις αντίστοιχες εγκαταστάσεις των διυλιστηρίων, ώστε να δικαιολογούνται υπερβολικά βαρείς και εξωπραγματικοί όροι και τεχνικές προϋποθέσεις για τα ρυμουλκά πλοία, προκειμένου να μπορούν να επιχειρούν και οι πλοιοκτήτες καλούνται στην ασφυκτική προθεσμία του ενός έτους να συμμορφωθούν, πλην όμως τόσο από τεχνικής όσο και από οικονομικής απόψεως αυτό είναι ουσιαστικά ακατόρθωτο.

Με αυτό τον τρόπο η πλειοψηφία των πλοιοκτητών και των ρυμουλκών τους πλοίων θα τεθεί εκτός αγοράς σ’ ένα έτος από την έκδοση του Π.Δ. και αυτό θα επιφέρει:

  • άμεση πολλαπλασιαστική αύξηση των τιμών παροχής υπηρεσιών ρυμούλκησης, αφού θα υπάρξει τεχνητή έλλειψη ρυμουλκών και αδυναμία εξυπηρέτησης της ζήτησης.
  • μεγάλη έλλειψη ρυμουλκών για την εκτέλεση των επιφυλακών ασφαλείας στα λιμάνια της χώρας.
  • ανεπάρκεια άμεσης εξυπηρέτησης των πλοίων σε όλα τα λιμάνια της χώρας και κατά συνέπεια και των φορτίων, περιλαμβανομένων και των διυλιστηρίων σε μια εξαιρετικά δύσκολη στιγμή για την ενεργειακή επάρκεια της χώρας.
  1. Παράλληλα και πέραν κάθε λογικής και των προβλέψεων Διεθνών Κανονισμών και Συμβάσεων, επιβάλλεται με πλάγιο τρόπο ο αποκλεισμός της πλειοψηφίας των ρυμουλκών πλοίων από τη συμμετοχή τους στην παροχή βοήθειας σε κινδυνεύον πλοίο, γεγονός που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη διεθνή σύμβαση SOLAS για τη διάσωση στη θάλασσα που προβλέπει ότι σε τέτοιες περιπτώσεις οφείλει και πρέπει να προστρέξει και να μετέχει κάθε παραπλέον πλοίο, πολλώ δε μάλλον τα ρυμουλκά. Δηλαδή θα περιοριστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό ο αριθμός των ρυμουλκών που δύνανται να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση περιστατικού κινδυνεύοντος πλοίου, με ότι αυτό συνεπάγεται για την ετοιμότητα της χώρας μας (μια χώρα με ναυτική παράδοση και με μια τεράστια θαλάσσια έκταση) να συνδράμει έγκαιρα και αποτελεσματικά στο χώρο ευθύνης της. Είναι συνεπώς παράλογο να χρησιμοποιείται η ενίσχυση της “ασφάλειας/safety” των ρυμουλκών ως δικαιολογία για να μειωθεί στο τέλος της ημέρας η συνολική δυνατότητα της “ασφάλειας/safety” ως προς την παροχή άμεσης και ικανής συνδρομής σε κινδυνεύοντα πλοία. Και όταν μάλιστα τα δύο μεγάλα συμβάντα συγκρούσεων φορτηγών πλοίων στα ελληνικά θαλάσσια ύδατα που συνέβησαν πρόσφατα (το 2014 και το 2021) αντιμετωπίστηκαν με απόλυτη επιτυχία από τα υπάρχοντα ελληνικά ρυμουλκά με τα πληρώματα τους και με τη συνδρομή εξειδικευμένων ελληνικών καταδυτικών συνεργείων.

Φυσικά και προς αποφυγή πάσης παρεξηγήσεως, ουδείς από εμάς αρνείται τη σημασία του εκσυγχρονισμού και της ασφάλειας, αλλά δεν μπορούμε υπό το πρόσχημα της ασφάλειας να αποδεχτούμε ρυθμίσεις και κανόνες που θέτουν σε άμεσο κίνδυνο κατάρρευσης τις επιχειρήσεις μας, λόγω του αποκλεισμού των ήδη αδειοδοτημένων από το Κράτος ρυμουλκών μας. Αντίθετα, είμαστε διατεθειμένοι να στηρίξουμε ρυθμίσεις που θα δίνουν τη δυνατότητα να ανανεώσουν το στόλο τους οι πλοιοκτήτες, μέσα στα πλαίσια που ορίζει ο ελεύθερος ανταγωνισμός και η αυτορρύθμιση της αγοράς, με λογικούς χρόνους προσαρμογής και με όρους και τεχνικές προϋποθέσεις που θα εξασφαλίζουν την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και ιδιαίτερα αυτών που εξυπηρετούν τα επαρχιακά λιμάνια.

Αξιότιμε κε Πρωθυπουργέ,

Σας παρακαλούμε να επέμβετε και να αποτρέψετε άμεσα αυτή την καταστρεπτική για τον Κλάδο μας νομοθετική ρύθμιση, ώστε να υπάρξει τάχιστα μια νέα διαβούλευση επί του σχεδίου του Κανονισμού. Επίσης, σας παρακαλούμε να μας δώσετε την ευκαιρία να συναντηθεί μαζί σας ολιγομελής αντιπροσωπεία της Πανελλήνιας Ενώσεως μας και να σας εξηγήσουμε εν συντομία και δια ζώσης τα προβλήματα των επιχειρήσεων του Κλάδου μας, ο οποίος στηρίζει διαχρονικά και με συνέπεια την ασφαλή και σταθερή λειτουργία των ελληνικών λιμένων και των πάσης φύσεως λιμενικών εγκαταστάσεων  της χώρας μας.

Με ειλικρινείς ευχές

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΥΜΠΟΥΣΑΚΗΣ   

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *