H ανησυχία μας για τον Κανονισμό περί ρυμουλκικών υπηρεσιών που προωθείται σχετικά με το νέο Π.Δ.

Προς: κο Ι. Πλακιωτάκη, Υπουργό Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής

Κοιν: κο Κ. Κατσαφάδο, Υφυπουργό Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής

Αξιότιμε κε Υπουργέ,

Καλημέρα σας και σας ευχόμαστε υγεία και καλή επιτυχία στο έργο σας.

Με την παρούσα επιστολή το Δ.Σ. και τα Μέλη της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιοκτητών & Εφοπλιστών Ρυμουλκών και Ναυαγοσωστικών πλοίων, που εκπροσωπεί πλοιοκτήτες και εφοπλιστές με παρουσία σε όλα τα λιμάνια της Ελλάδας με πάνω από 60 εν ενεργεία ρυμουλκά, επιθυμούμε να σας εκφράσουμε την έντονη πλέον ανησυχία μας για τον Κανονισμό περί ρυμουλκικών υπηρεσιών που προωθείται σχετικά με το νέο Π.Δ., το οποίο περιήλθε εις γνώση των μελών μας.

Ανησυχούμε πράγματι κε Υπουργέ, διότι:

  • όπως διαπιστώσαμε στο νέο αυτό σχέδιο του Π.Δ. δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι ενστάσεις και απόψεις μας για τον Κανονισμό, τις οποίες υποβάλαμε κατά την διαβούλευση του προηγούμενου σχεδίου. Αντίθετα αυτό είναι κατά πολύ πιο επαχθές για την πλειοψηφία των πλοιοκτητριών εταιρειών των ρυμουλκών ως προς τους υποχρεωτικούς όρους και τις τεχνικές προϋποθέσεις.
  • αν εφαρμοστεί θα οδηγήσει αφ’ ενός μεν τον Κλάδο μας σε μαρασμό, προς όφελος μιας μειοψηφίας πλοιοκτητών που επιθυμούν με το πρόσχημα της ασφάλειας να θέσουν εκτός αγοράς την πλειοψηφία των ήδη αδειοδοτημένων από το κράτος ρυμουλκών πλοίων, αφ’ ετέρου δε θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στην εξυπηρέτηση των πλοίων και όλων των λιμανιών και των λιμενικών εγκαταστάσεων της χώρας τόσο στα Κύρια Λιμάνια όσο και στα Περιφερειακά. Και φυσικά θα οδηγήσει άμεσα στα ύψη τις τιμές παροχής ρυμουλκικών υπηρεσιών λόγω αδυναμίας κάλυψης της ζήτησης.

Όπως αντιλαμβάνεσθε κε Υπουργέ, αυτή η προσπάθεια μέσω της νομοθέτησης νέων κανόνων καταργεί την αυτορρύθμιση της αγοράς, διότι αποτελεί επιστροφή στον κρατικό παρεμβατισμό. Και μάλιστα κατά την άποψή μας τελεί και σε πλήρη αντίθεση με τις προβλέψεις του Κανονισμού ΕΕ 352/2017. Κατά συνέπεια δηλώνουμε ευθέως ότι δεν συμφωνούμε ούτε με το πνεύμα ούτε με την ουσία του νέου σχεδίου του ΠΔ και του Κανονισμού που προωθείται, και επαναλαμβάνουμε για μια ακόμη φορά ότι δεν είμαστε αντίθετοι στην ανάπτυξη και στον εκσυγχρονισμό του Κλάδου, εφόσον πραγματοποιείται στα πλαίσια, στους ρυθμούς και στους χρόνους που διαμορφώνει η ίδια αγορά και ο ελεύθερος ανταγωνισμός, ώστε οι πλοιοκτήτες να προχωρούν στις κατάλληλες, βιώσιμες και επικερδείς επενδύσεις.  

Πληροφορούμεθα επίσης ότι σας έχουν εσφαλμένα διαβεβαιώσει πως η Ένωσή μας είχε συμφωνήσει γραπτώς με τις προβλέψεις του προηγούμενου ΠΔ και μάλιστα ακόμη και με το αυτό το απαράδεκτα μικρό χρονικό περιθώριο του ενός έτους για την προσαρμογή και εναρμόνιση των υπαρχόντων ρυμουλκών πλοίων, πράγμα απολύτως αναληθές. Αντιθέτως, στο μερικών μόνο σελίδων κείμενο της Ενώσεως μας καταδείξαμε με σαφήνεια τις ενστάσεις μας και προβήκαμε σε προτάσεις τροποποιήσεων, οι οποίες όμως διαπιστώνουμε ότι όχι μόνο αγνοήθηκαν, αλλά και ούτε καν επαναλήφθηκε η διαδικασία της διαβούλευσης, ενώ το νέο σχέδιο δεν έχει καμία σχέση με το αρχικό και εκ τύχης αγαθής πληροφορηθήκαμε την ύπαρξη και προώθησή του.

Όμως, πως θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε κε Υπουργέ με το νέο σχέδιο Κανονισμού που με ένα άρθρο εξομοιώνει όλα τα λιμάνια της χώρας και όλες τις λιμενικές εγκαταστάσεις με τις εγκαταστάσεις των διυλιστηρίων και τις εξέδρες εξόρυξης υδρογονανθράκων, για να επιβάλλει όρους και τεχνικές απαιτήσεις κατα πολύ αυστηρότερες από αυτές που σήμερα ισχύουν στις προβλήτες των διυλιστηρίων ΕΛ.ΠΕ. Βορρά και Νότου (προβλήτες Θεσσαλονίκης, Ασπροπύργου, Πάχης Μεγάρων);

Πως θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε με ένα σχέδιο Κανονισμού που ούτε καν ξεχωρίζει την απλή συνοδεία που παρέχει ένα ρυμουλκό σ’ ένα πλοίο από την ρυμούλκηση σε διαύλους ή από την ώθηση και την έλξη του πλοίου για να εκτελεστούν δύσκολοι χειρισμοί στροφής σε στενές λιμενολεκάνες; Θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε με ένα σχέδιο Κανονισμού που εξομοιώνει τις εγκαταστάσεις ελλιμενισμού και τα αγκυροβόλια των κρουαζιερόπλοιων στα νησιά της χώρας με τις λιμενικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου; Με ένα σχέδιο Κανονισμού που εξομοιώνει τη ρυμούλκηση στους τερματικούς σταθμούς των πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με τη ρυμούλκηση σε θαλάσσιες περιοχές με ρηχίες; Με ένα Κανονισμό που για τον υπολογισμό της ελκτικής δύναμης κατα τις ρυμουλκήσεις λιμένος χρησιμοποιεί αποκλειστικά πολύπλοκους μαθηματικούς τύπους, αλλά δεν λαμβάνει υπόψη του τις ιδιαιτερότητες εκάστου λιμένα, καθώς και τη ναυτική τέχνη και την εμπειρία των πλοηγών και πλοιάρχων, η οποία στα λιμάνια του εξωτερικού αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για το σχετικό υπολογισμό της απαιτούμενης ελκτικής δύναμης;

Πως θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε με ένα σχέδιο Κανονισμού που αναφέρεται αορίστως σε “προβλήτες επικινδύνων φορτίων” οι οποίες και δεν υπάρχουν στα σημερινά λιμάνια της χώρας, αλλά και δεν υπάρχει σαφής ορισμός τους στο ειδικό άρθρο των ορισμών για τις ανάγκες του Κανονισμών;

Θα μπορούσαμε ποτέ να συμφωνήσουμε με ένα σχέδιο Κανονισμού που θεωρεί ίδια τα υπάρχοντα σήμερα ρυμουλκά πλοία με τα νέα, δηλαδή αυτά που θα ναυπηγήσουν ή θα αγοράσουν οι πλοιοκτήτες μετά την ημερομηνία ισχύος του Π.Δ., και απαιτεί μάλιστα τα ήδη υπάρχοντα ρυμουλκά να έχουν τον ίδιο εξοπλισμό με τα νέα ή να τον αποκτήσουν μέσα σε ένα έτος;

Μήπως θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε με ένα σχέδιο Κανονισμού που ευθέως, και μάλιστα σε αντίθεση με τις ακολουθούμενες ως τώρα διεθνείς πρακτικές και τη Διεθνή Σύμβαση για την Ανθρώπινη Ζωή στη Θάλασσα, απαγορεύει από την επομένη της ισχύος του στην πλειοψηφία των ρυμουλκών, παρόλο που διαθέτουν σημαντικές δυνατότητες εξωτερικής πυρόσβεσης, να μετέχουν στην παροχή βοήθειας σε κινδυνεύον πλοίο λόγω πυρκαγιάς στην ελληνική θαλάσσια επικράτεια;

Αυτές και αρκετές άλλες ακόμη είναι οι ενστάσεις των πλοιοκτητών του κλάδου μας, που η μακρόχρονη εμπειρία μας και η διαρκής μας συμβολή στην ασφαλή λειτουργία των λιμένων και των λιμενικών εγκαταστάσεων της χώρας, μας επιβάλλει να σας ενημερώσουμε ότι αυτό το σχέδιο Κανονισμού αν υιοθετηθεί από εσάς και τεθεί σε ισχύ, θα επιφέρει απορρύθμιση και αρνητικές επιπτώσεις στην παροχή ρυμουλκικών υπηρεσιών σε όλα τα λιμάνια, κύρια και περιφερειακά, θα απωλεσθούν θέσεις εργασίας ναυτικών λόγω της εξώθησης από την αγορά πολλών ρυμουλκών πλοίων και θα εκτοξευθούν οι τιμές των ρυμουλκικών υπηρεσιών λόγω αδυναμίας πλήρους κάλυψης της ζήτησης.

Σημειωτέον κε Υπουργέ ότι η υιοθέτηση του νέου Κανονισμού θα κλείσει πολλές από τις ναυτικές εταιρείες μέλη μας, οι οποίες δεν έχουν ακόμη αποσβέσει τις επενδύσεις που έχουν κάνει τα τελευταία χρόνια στα ρυμουλκά τους, ώστε να πληρούν τις απαιτήσεις που έχουν τεθεί από τις λιμενικές εγκαταστάσεις τα τελευταία χρόνια. Ποιος θα τους αποζημιώσει κε Υπουργέ για την τεράστια ζημία που θα υποστούν και για τις οικονομικές υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει; Είναι διατεθειμένο το Υπουργείο Ναυτιλίας και το Ελληνικό Δημόσιο γενικότερα να μας αποζημιώσει για τις ζημίες δεκάδων εκατομμυρίων που θα προκύψουν;

Μην ξεχνάτε επίσης κε Υπουργέ ότι ο νέος Κανονισμός μπορεί να θέσει εκτός αγοράς περίπου 80 ρυμουλκά σε όλη την Ελλάδα, τα οποία απασχολούν 700-800 εργαζόμενους ναυτικούς και ζουν ισάριθμες οικογένειες. Ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης έχει κατ’ επανάληψη δηλώσει ότι στόχος της Κυβέρνησης είναι η αύξηση της απασχόλησης και όχι η αύξηση της ανεργίας. Νομίζετε κε Υπουργέ ότι η υιοθέτηση του νέου Κανονισμού συνάδει με τις δηλώσεις και προθέσεις του Πρωθυπουργού;

Αξιότιμε κε Υπουργέ,

Μετά τα παραπάνω θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι η Ένωσή μας, έχει ζητήσει εγγράφως τρεις φορές συνάντηση μαζί σας, αφότου αναλάβατε προ διετίας, για να σας εκθέσουμε τα θέματα του Κλάδου και τις προτάσεις μας, όμως δεν μας έχετε δώσει αυτή την ευκαιρία. Ελπίζουμε και αναμένουμε ότι θα μας την δώσετε αυτή τη φορά, όπως επίσης αιτούμαστε να μην προχωρήσει αυτό το σχέδιο Κανονισμού περί ρυμουλκών και να πραγματοποιηθεί μια νέα  διαβούλευση, για να καταθέσουμε απόψεις τόσο εμείς όσο και οι άλλοι ναυτιλιακοί φορείς που σχετίζονται με τον τομέα, ώστε να έχει πράγματι το επιθυμητό αποτέλεσμα, δηλαδή τον εκσυγχρονισμό του Κλάδου και την παροχή αξιόπιστων και σύγχρονων λιμενικών υπηρεσιών.

Με εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΥΜΠΟΥΣΑΚΗΣ

Πειραιάς 25/10/2021

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *